דיני חוזים

דיני חוזים מגדירים את יחסי הגומלין שבין בני אדם, ובפרט את ההתחייבויות ההדיות, לרבות אלו שלא נעשו בכתב. לכן, דיני חוזים רלוונטיים לכל אחד ואחת מאיתנו.

דיני שכירות

דיני שכירות נוגעים לכל אדם ששוכר דירה או משרד. דיני השכירות מושפעים כמובן מדיני חוזים, שכן שכירות היא סוג של חוזה, אך יש להם ייחודיות משלהם, כמו גם הוראות חוק מיוחדות.​

דיני צרכנות

דיני צרכנות מסדירים את הזכויות של הצרכנים מול בעלי העסקים ונותני השירות. המחוקק קבע שורה של כללים מחייבים, אשר נועדו להגן על הזכויות של האזרח הקטן.

תביעות ייצוגיות

תביעות ייצוגיות הן כלי רב עוצמה, המאפשר לאזרח הקטן להתמודד מול הגופים הגדולים במשק. אזרח בודד יכול להגיש תביעה בשם כל האנשים שנפגעו כמוהו, וכך לייצר כלי הרתעה לטובת הציבור.

דיני נזיקין

דיני נזיקין מסדירים את הזכויות האזרחיות של אדם שניזוק מאדם אחר, מחברה או מגוף ציבורי. החוק מאפשר לניזוק לתבוע פיצוי כספי, הן בגין נזק כספי שנגרם לו והן בגין נזק נפשי ועוגמת נפש.

לשון הרע

דיני לשון הרע נועדו לאפשר לאדם להגן על שמו הטוב, ולמנוע מאנשים להפיץ נגדו שמועות פוגעניות. החוק מאפשר לאדם שנפגע מלשון הרע לתבוע פיצויים כספיים גבוהים מהפוגע.