דיני חוזים

דיני חוזים מגדירים את יחסי הגומלין שבין בני אדם, ובפרט את ההתחייבויות ההדיות, לרבות אלו שלא נעשו בכתב. לכן, דיני חוזים רלוונטיים לכל אחד ואחת מאיתנו.

כאשר מדברים על "חוזה", חשוב להבין שחוזה הוא לאו דווקא מסמך כתוב, אלא כמעט כל מערכת של יחסי קח-ותן בין בני אדם, עליה הם הסכימו בצורה מפורשת. יתירה מכך, לעתים, די ברמיזה או אפילו בהתנהגות בין הצדדים כדי שייחשב שנכרת חוזה ביניהם.

במקרים רבים, הוויכוח בין הצדדים על קיום חוזה כתוב, משמעותו ופרשנותו, מוכרעת בכלל על פי התנהגות הצדדים לפני החתימה על החוזה.

כאשר אתה תובע או נתבע בתביעה כספית המבוססת על יחסים חוזיים, בית המשפט עשוי לבחון בין השאר מהו ההיגיון העסקי העומד מאחורי יחסי הקח-ותן שלך עם הצד שכנגד.

תפקידו של עורך הדין המומחה לדיני חוזים, הוא לבסס את הגרסה שלך לעסקה או ליחסי הגומלין עם הצד שכנגד. בין השאר על עורך הדין לדעת למצוא את המסמכים הנכונים ואת ההוכחות שיתמכו בגרסה שלך, ובעיקר לבנות בצורה נכונה את "הסיפור" שלך.